Kosten voor wedstrijden

Wedstrijden
Vanaf heden zijn de kosten die verbonden zijn aan het meedoen van een wedstrijd voor de deelnemers zelf. Vaak gaat het om een bedrag van ca. 6 euro. Ook wij als vereniging krijgen te maken met hogere kosten, minder leden dus ook minder inkomsten. Dit wordt ½ jaarlijks automatisch geïncasseerd.