Bestuur

Voorzitter
Opleidingen en Wedstrijdsecretariaat                                                                                                    Ineke Wijngaard                                                                                                                                     contactpersoon: Kimberley Meijer                                                                                            telefoonnummer: 0573 – 44 27 91                                                                                                             e-mail: inekewijngaard@gmail.com

Penningmeester Miranda Hoentjen
telefoonnummer: 0613212042
e-mail: miranda.dinkelman@kpnmail.nl

Secretaris Esther Beeftink
contactpersoon: Joyce Lieverdink
telefoonnummer: 05 73 44 10 52
e-mail: secretariaatdosbarchem@live.nl

Ledenadministratie Wendy Esselink                                                                                     contactpersoon: Janny Wilgenhof
telefoonnummer: 0655113615
e-mail: ledendosbarchem@outlook.com

Sportspetters/Barchberichten Yvonne Blanckenborg
Telefoonnummer: 0573 – 441029
E-mail: schoneveld22@kpnmail.nl

Jeugdcommissie, social media Leonie Bannink
contactpersoon: Henny Wildschut
E-mail: leonietragter@hotmail.com

Turnkleding Sabine Masselink
contactpersoon: Gerrit Klein Kranenbarg, Henk Mombarg, Ria Stemerdink
Telefoonnummer: 06 – 11058726
E-mail: sabine254@hotmail.com

Algemeen Björn Krabbenborg
Contactpersoon: Floris Dinkelman
Telefoonnummer: 06 – 21998749
E-mail: bjornkrabbenborg@hotmail.com

Beheer materiaal Frank Dinkelman
Telefoonnummer: 06 – 23621538                                                                                                                 E-mail: f-dinkelman@kpnmail.nl

Jeugdcommissie:
Joset Holtslag
Leonie Bannink
* Voor vragen betreffende jeugdactiviteiten kunt u contact opnemen met Leonie Bannink

Vertrouwens Contact Persoon (VCP)
Geert Leusink
Beekvliet 2, Borculo
Telefoonnummer: 06 – 22495648
E-mail: geertleusink@hetnet.nl

Rol van de VCP: 
De rol van Vertrouwens Contact Persoon (VCP) is in het leven geroepen om binnen DOS het eerste aanspreekpunt te zijn betreffende ongewenst gedrag binnen de vereniging. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen betreffende dit ondewerp. Daarnaast adviseert en stimuleert deze persoon DOS om preventieve maatregelen te nemen. VCP heeft een dubbele taak: de weg wijzen wanneer er vragen zijn en meedenken over preventie. Hij fungeert als eerste opvang voor leden met een klacht.