Bestuur

Mieke Schoolen
Voorzitter & coördinator jeugdactiviteiten
Telefoonnummer: 06 – 54690356
E-mailadres: miekeschoolen@hotmail.com

Miranda Hoentjen – Dinkelman
Penningmeester
Telefoonnummer: 06 – 13212042
E-mailadres: miranda.dinkelman@kpnmail.nl

Björn Krabbenborg
Secretaris & social(e) media
Telefoonnummer: 06 – 21998749
E-mailadres: secretariaatdosbarchem@live.nl

Wendy Esselink
Ledenadministratie
Telefoonnummer: 06 – 55113615
E-mailadres: ledendosbarchem@outlook.com

Frank Dinkelman
Algemeen bestuurslid & beheer materiaal
Telefoonnummer: 06 – 23621538
E-mailadres: f-dinkelman@kpnmail.nl

Henny Harkink
Algemeen bestuurslid, opleidingen & wedstrijdsecretariaat
Telefoonnummer: 06 – 53440111
E-mailadres: zwiephansenhenny@hetnet.nl

Loredana Eikelenboom – Irofte
Algemeen bestuurslid
Telefoonnummer: 06 – 22394494
E-mailadres: loredana@hoftijzerlochem.nl

Vertrouwens Contact Persoon (V.C.P.):

De rol van Vertrouwens Contact Persoon (V.C.P.) is in het leven geroepen om binnen D.O.S. het eerste aanspreekpunt te zijn, betreffende ongewenst gedrag binnen de vereniging. De V.C.P. is op de hoogte van de mogelijkheden, die er zijn om hulp te krijgen, betreffende dit onderwerp. Daarnaast adviseert én stimuleert deze persoon D.O.S. om preventieve maatregelen te nemen. De V.C.P. heeft een “dubbele” taak: de weg wijzen, wanneer er vragen zijn, én meedenken over preventie. Hij fungeert, als eerste opvang voor leden met een klacht. De V.C.P. binnen D.O.S. is:

Geert Leusink
Telefoonnummer: 06 – 22495648
E-mailadres: geertleusink@hetnet.nl