Bestuur

Ineke Wijngaard
Voorzitter, opleidingen & wedstrijdsecretariaat
Telefoonnummer: 0573 – 442791
E-mailadres: inekewijngaard@gmail.com

Miranda Hoentjen – Dinkelman
Penningmeester
Telefoonnummer: 06 – 13212042
E-mailadres: miranda.dinkelman@kpnmail.nl

Esther Beeftink – Goes
Secretaris
Telefoonnummer: 0573 – 441052
E-mailadres: secretariaatdosbarchem@live.nl

Wendy Esselink
Ledenadministratie
Telefoonnummer: 06 – 55113615
E-mailadres: ledendosbarchem@outlook.com

Frank Dinkelman
Algemeen bestuurslid & beheer materiaal
Telefoonnummer: 06 – 23621538
E-mailadres: f-dinkelman@kpnmail.nl

Björn Krabbenborg
Algemeen bestuurslid & social(emedia
Telefoonnummer: 06 – 21998749
E-mailadres: bjornkrabbenborg@hotmail.com

Loredana Eikelenboom – Irofte
Algemeen bestuurslid
Telefoonnummer: 06 – 22394494
E-mailadres: loredana@hoftijzerlochem.nl

Henny Harkink
Algemeen bestuurslid
Telefoonnummer: 06 – 53440111
E-mailadres: zwiephansenhenny@hetnet.nl

Mieke Schoolen
Algemeen bestuurslid & coördinator jeugdactiviteiten
Telefoonnummer: 06 – 54690356
E-mailadres: miekeschoolen@hotmail.com

Vertrouwens Contact Persoon (V.C.P.):

De rol van Vertrouwens Contact Persoon (V.C.P.) is in het leven geroepen om binnen D.O.S. het eerste aanspreekpunt te zijn, betreffende ongewenst gedrag binnen de vereniging. De V.C.P. is op de hoogte van de mogelijkheden, die er zijn om hulp te krijgen, betreffende dit onderwerp. Daarnaast adviseert én stimuleert deze persoon D.O.S. om preventieve maatregelen te nemen. De V.C.P. heeft een “dubbele” taak: de weg wijzen, wanneer er vragen zijn, én meedenken over preventie. Hij fungeert, als eerste opvang voor leden met een klacht. De V.C.P. binnen D.O.S. is:

Geert Leusink
Telefoonnummer: 06 – 22495648
E-mailadres: geertleusink@hetnet.nl