Contributie

Contributietarieven per maand (per 1 oktober 2016)

Ouder- & Kind-gym en kleutergym: € 7,00
Jeugd tot 16 jaar: € 10,50
Meisjesselectie: € 7,50
Pré – meisjesselectie: € 7,50
Volwassenen gym/bootcamp vanaf 16 jaar: € 12,00
Volwassenen aerobics vanaf 16 jaar: € 12,00
Yoga: € 12,50

Bovenstaande bedragen zijn inclusief de bondscontributie voor de KNGU.

De contributie wordt automatisch in de tweede maand van het kwartaal van de door u opgegeven rekening afgeschreven.

Opzeggen
Wilt u uw lidmaatschap opzeggen, dan dient dit te gebeuren voor het einde van het kwartaal (maart, juni, september, december) door middel van het invullen van een afmeldformulier, verkrijgbaar bij de leiding (dus niet mondeling).
Afmeldingen worden per kwartaal verwerkt.