Home

De Barchemse gymnastiekvereniging telt bijna 200 leden, verdeeld over meerdere
gym – groepen. Iedereen kan bij DOS terecht: van 2 jaar tót 90 jaar.

DOS is dan ook een belangrijke speler in de Barchemse samenleving.

Het zevenkoppig bestuur, ondersteund door enthousiaste leiding én vrijwilligers,
zorgt ervoor, dat de vereniging levendig en bij de tijd blijft.
Dit doet zij niet alleen voor de bestaande groepen. Óók worden regelmatig activiteiten voor zowel leden, als voor belangstellenden georganiseerd.