Voorbereidingen jubileum DOS van start…

Volgend jaar, op 9 mei 2017, bestaat gymnastiekvereniging DOS 60 jaar. Een jubileum, waar wij als vereniging erg trots op mogen zijn! Daarom gaan wij dit jubileum vieren en wel op zondag 7 mei 2017. Dus, noteer deze datum alvast in jullie agenda!

De jubileumcommissie, die zich zal bezighouden met de organisatie van het jubileum, is donderdagavond 30 juni j.l. voor het eerst bij elkaar gekomen. Samen met alle leden van alle verschillende (gym)groepen – én natuurlijk ook hun familie – willen wij er een mooi feest van maken. En hoe dat jubileumfeest eruit zal zien, daaraan kun jij c.q. kunnen jullie meedenken…

DOS is een vereniging met leden van jong tot oud. Daarom wil de jubileumcommissie ook een jubileum organiseren, waar het voor alle leden uit elke leeftijdscategorie leuk is om naar toe te gaan.

Aan het begin van het nieuwe seizoen (in de week van maandag 29 augustus a.s.) ontvangt elk lid een papier, waarmee hij of zij ideeën en/of suggesties kan opgeven. Het – als gezamenlijke (gym)groep – bespreken én indienen van deze ideeën en/of suggesties mag natuurlijk ook!

Alle ideeën, suggesties, etc., zijn van harte welkom en kunnen vanaf maandag 29 augustus a.s. worden gedeponeerd in een “ideeënbus” in ’t Onderschoer! Ook is een e-mailadres aangemaakt: jubileumcommissiedosbarchem@outlook.com.

Kunnen jullie niet eerder wachten? Of kom je op een leuk idee, tijdens de zomervakantie? Stuur dan alvast een e-mail naar het bovengenoemde e-mailadres.

Alvast bedankt voor jullie input en wij houden jullie op de hoogte!

Jubileumcommissie DOS

Foto jubileumcommissie D.O.S. Barchem (2-7-2016)