nieuwe lestijden en groepsindeling kleuter, maandag

Zoals bij enkele van jullie al wel bekend is, is de groep van de kleuters veel te groot voor één gymleidster. We hebben van alles geprobeerd, maar het lukt ons niet om er iemand, op dat tijdstip, bij te vinden om te assisteren.
Wij hebben als bestuur, in overleg met de leiding, besloten om de kleutergroep te gaan splitsen, we hebben dit gedaan aan de hand van de leeftijd, zodat elk kind de aandacht krijgt die hij/zij verdient.

De desbetreffende ouders hebben een mail gekregen met de nieuwe groepsindeling.

De tijden zullen worden:

14.15-15.00 uur kleuters 1
15.00-15.45 uur kleuters 2
15.45-16.45 uur meisjes 1/jongens 1
16.45-17.45 uur meisjes 2

Dit zal met ingang van 26 oktober a.s. ingaan.

Mocht U nog vragen, dan kunt U zich richten tot het secretariaat.
mailadres is: secretariaatdosbarchem@live.nl

De gegevens van Joyce lieverdink zijn Tel:06-30905973 of via de mail joycelieverdink@live.nl

Sportieve groet
van het bestuur van DOS