Informatie n.a.v. de algemene ledenvergadering 10 maart 2015

Op dinsdag 10 maart j.l. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van gymvereniging DOS in ’t Onderschoer plaats.
Naast het bestuur, waren er 7 leden aanwezig.

Tijdens deze Algemene Ledenvergadering hanteerde Anita Roskam voor de laatste keer de voorzittershamer. Namens het bestuur werd Anita door Yvonne Blanckenborg bedankt voor haar jarenlange inzet voor de Barchemse gymvereniging.

Naast enkele gebruikelijke agendapunten, vormde de contributieverhoging* een belangrijk onderwerp, tijdens deze algemene Ledenvergadering.
Er vindt namelijk vanaf het tweede kwartaal van 2015 een contributieverhoging plaats. Dit is een besluit die het bestuur liever niet had willen nemen,
maar o.a. een verhoging van de afdracht aan de K.N.G.U. en een verlaging van het subsidiebedrag van de gemeente Lochem gedurende de aankomende jaren stellen het bestuur voor deze keuze. Het bestuur probeert daarnaast, door middel van acties (zoals de Eieractie), extra inkomsten te genereren en kosten te voorkomen en/of te verminderen. Alles erop gericht om in de toekomst een goede financiële basis te hebben, zodat er nog heel lang goed en gezellig genoten kan worden van de verschillende sporten die bij gymnastiekvereniging DOS in Barchem worden aangeboden.
Mochten er nog vragen en/of opmerkingen van jullie kant zijn, dan kunnen jullie contact opnemen met één van de bestuursleden.

Met vriendelijke groet,

Bestuur DOS

*nieuwe contributie kunt u vinden onder de link contributie, de prijzen zijn per maand weergegeven. Contributie wordt per kwartaal afgeschreven.